д-р Весела Велева

д-р Весела Велева

Педиатър

Образование

Д-р Весела Велева завършва медицина в МУ-София през 2013 г. През 2014 г. се  зачислява за специализация по  педиатрия към  СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“.

Професионалeн път

От 2013 г.  д-р Велева работи като семеен лекар и като педиатър в общо детско отделение.

Д-р Велева се присъединява към екипа на 1 ДКК през месец юли 2015 г.

Научни интереси

Научнитe и професионалните интереси на д-р Весела Велева са в областта на амбулаторната  педиатрия и детската профилактика.

Владее английски език.