д-р Радка Лазарова

д-р Радка Лазарова

Гастроентеролог

Образование

Д-р Радка Лазарова е завършила медицина в Медицински унивеситет София през 2007 г.

През 2014 г. придобива специалност по гастроентерология.

Д-р Лазарова владее абдоминална ехография I и II ниво.

Професионални интереси

Д-р Радка Лазарова работи в периода 2008-2014 г. в Клиника по вътрешни болести и терапия към МИ-МВР София като научен сътрудник.

В периода 2014г-2016 г. д-р Лазарова работи като асистент в Клиника по гатсроентерология на МИ-МВР София.

Д-р Лазарова се присъединява към екипа на МКЦ “Моят лекар” през 2015 г.

Д-р Радка Лазарова владее жестомимична реч.

Научни интереси

Интересите на д-р Радка Лазарова са:

  • заболяванията на стомашно-чревния тракт и хепато-билиарната система
  • абдоминалната ехография