д-р Иван Поляков

д-р Иван Поляков

Обща медицина - възрастни

Образование

Д-р Иван Поляков завършва медицина в Медицински Университет – София през 2014 г. 

По време на следването си д-р Поляков проявява особен интерес към различните специалности от областта на вътрешните болести.

През този период участва и в редица научни конгреси и симпозиуми като член на изследователски екип.

Д-р Иван Поляков е съавтор и на статии публикувани в журнали на БАН.

Професионален път

От началото на 2015 г. д-р Иван Поляков работи в няколко неотложни центрове и отделения по вътрешни болести.

Част е от екипа на МКЦ „Моят лекар“ от септември 2015 г.

Научни интереси

Научните интереси на д-р Иван Поляков варират в широки граници – от интензивната и спешна медицина през профилактичната дейност до изследването на чисто теоретичните основи на биологията и психологията.

Говори свободно английски и немски.