д-р Христо Найденов

д-р Христо Найденов

Обща медицина - деца <18 г

Образование

През 2013 г. д-р Христо Найденов завършва Медицина в „Тракийски университет“ в гр. Стара Загора.

Професионален път

От 2014 г. е лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
Има сертификат от International Congress of Medical Sciences for students and young doctors.
Владее английски и немски.