Warning: Parameter 2 to gdlr_core_page_builder::search_page_builder() expected to be a reference, value given in /home/n1dkkbgc/public_html/webadvisor.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
доц. д-р Мария Гайдарова - Уебсъветник
Warning: Parameter 2 to gdlr_core_page_builder::search_page_builder() expected to be a reference, value given in /home/n1dkkbgc/public_html/webadvisor.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

доц. д-р Мария Гайдарова

д-р Мария Гайдарова

Телефонна консултация – 32 кредита (16 лева)

Писмена консултация – 32 кредита (16 лева)

доц. д-р Мария Гайдарова

Педиатрия, Детска нефрология

Образование

Доц. д-р Мария Гайдарова завършва медицина в МУ – София, след което започва професионалния си опит в Неотложното звено на XV – та поликлиника като педиатър.

След конкурсен изпит доц. д-р Мария Гайдарова става част от екипа на Клиниката по детска нефрология и хемодиализа на СБАЛДБ – София, където преминава нивата на преподавателски и научен кадър като асистент, старши и главен асистент.

Придобива специалност по детски болести и по детска нефрология.

През юли 2017 г доц. д-р Мария Гайдарова успешно защитава дисертация на тема: „Епидемиология, клинико-лабораторна характеристика и прогностични фактори при острите нефрити в детска възраст “ и придобива титлата доцент.

Професионален път

В продължение на няколко години доц. д-р Мария Гайдарова е част от екипа на Клиниката по пулмология с Интензивен сектор на СБАЛДБ, което допринася за нейния богат клиничен опит и познания.

От създаването на 1ДКК доц. д-р М. Гайдарова е част от лекарския екип на клиниката.

Научни интереси

Научните интереси на доц. д-р Мария Гайдарова са в областта на вродените аномалии на отделителната система, инфекциите на пикочните пътища, образните изследвания на отделителната система.

Доц. д-р Мария Гайдарова има специализации в Гърция, владее отлично английски език.