д-р Константин Господинов

д-р Константин Господинов

Невролог

Образование

Д-р Константин Господинов завършва Медицински университет гр. София през 2014 г. 

От април 2015 г специализира неврология към МБАЛНП „Свети Наум“, гр. София.

Професионален път

В периода юли 2012 г – август 2014 г. по време на следването си д-р Констнатин Господинов работи като доброволец в Отделение по неврология към МБАЛ „Атанас Дафовски“, гр. Кърджали и Неврологичен качинет към ДКЦ1, гр. Кърджали.

Непосредствено след завършването си д-р Господинов започва работа в „Клиника по нервни болести“ при Катедра по неврология и неврохирургия към Военномедицинска академия гр. София, а от април 2015 г д-р Господинов е назначен като лекар-специалинт по неврология в Клниника за интензивно лечение на нервни болести към УМБАЛНП „Св. Наум“, гр. София.

Научни интереси

По време на следавнето си д-р Господинов проявява интерес към специалностите неврология, неврофизиология и мозъчно-съдова патология, болести на периферната нервна система и невродегенеративнитие заболявания, както и към аспекти на здравния мениджмънт и икономика на здравеопазването. През този период участва и в редица научни конференции и симпозиуми като член на изследователски екип.

Д-р Константин Господинов е съавтор на статии и презентации, публикувани в специализирани научни издания и преставени на научни форуми.