д-р Иван Иванов

д-р Иван Иванов, консултант в УебСъветник , инфекциозни болести

д-р Иван Иванов

Инфекционист

Образование

Д-р Иван Иванов завършва Медицински университет- София през 2010 г.

В периода 2013 г-2017 г специализира инфекциозни болести.

Професионален път

Д-р Иван Иванов работи от 12.01.2011 г като лекар ординатор в СБАЛИПБ “Проф. Иван Кирков” ЕАД в отделението по Диагностика и лечение на инфекциозните и паразитните болести.

От 2013 г д-р Иван Иванов е асистент по инфекциозни болести към Медицински университет – София

Научни интереси

Научните интереси на д-р Иван Иванов са в областта на инфекциозните болести.

Д-р Иван Иванов е член на Българското дружество по инфекциозни болести.